Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž

Predpisi, na katere predpis vpliva