Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Predpisi, na katere predpis vpliva