Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva